Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

Valmistavien luokkien matematiikkaa

Espoon Matikkamaa järjestää 19.9. ja 20.9.2016 kaksi VESO-koulutusta valmistavien luokkien matematiikan opetuksesta. Koulutussisällöt pohjaavat 2014 Matikkamaan konsultoivien opettajien Anni Lampisen ja Rita Järvisen yhteistyöhön Päivi Kakon kanssa. Tuolloin kirjattiin matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa. 

Katso tavoitteet oppilaille, joilla ei ole aikaisempaa koulutaustaa (PDF-tiedosto on linkkilistan alapuolella).

Espoon Matikkamaan MERI-hankkeessa tehtiin matematiikan alkukartoitusmateriaali espoolaisten koulujen käyttöön. Materiaali on postitettu kouluille 2010. Jos materiaalia ei löydy espoolaisesta koulusta, niin ota yhteyttä sähköpostitse (rita.e.jarvinen (at) espoo.fi /SITO).

Konsultoiva opettaja Rita Järvinen ja erityisopettaja Maija Gustafsson tekivät 2015 Espoon kaupungin AGORA-hankkeessa materiaalin funktion opetukseen.

LINKKILISTA

Koti Suomessa -verkkosivusto>>
(kotisuomessa.fi, valitse alareunasta Kokeile vierailijana, Luku- ja kirjoitustaito, Numereeriset taidot)
ABC matikka, matematiikan alkeisoppikirja >>
 
ABC matikka, ohjeita opettajalle>> 
AGORA-hankkeen funktiomateriaali>> 
Matematiikan sanastoja eri kielillä, edu.fi>> 
Matematiikan perusopetuksen sanaluettelo, NMI>> 
Monimat-hanke, NMI>> 
Näppituntuma 1 ja 2>>
Opetusvinkkejä, Opperi>> 
Matematiikan opetuksen videoita>>

Tulostettavaa materiaalia, vinkkejä: 
Matematiikkaa ulkona luonnossa -sivusto
Kaikki materiaali>>
Lukumääräkortit kokonaisluvut 1-10>> 
Lukukortit kokonaisluvut 1-36>> 
Symbolikortit>> 
Hajotelmakortit>> 
Kertolaskukortit>> 

Varga-Neményi -sivusto 
Luvut ja laskut>> 
Kello ja kalenteri>>
Tulostettava materiaali>>
Opperi 
Pienten loogisten palojen symbolikortit>>
Mittaaminen, yksiköitä>>

Tehtäviä verkkosivustoilla: 
Peitä lukuja 100-taulussa>>
 
Tee omia lukutaulutehtäviä>> 
Lukuja lukusuoralla>> 
Lukujonoja, play, pause, stop-näppäimillä>> 
Laske kahden luvun summa>>
Laske kahden luvun erotus>>
Perunakellari>>  
OpenMatikka>>  
Tehtävämonisteita (Excelistä paperille)>> 
Harjoittelutehtäviä verkkoselaimella>>
Tehtävämonisteita (sivusto engl.)>>
Lukumuunnoksia vaakamallilla>>
Prosenttipeli, Opperi>>  
Sanallisia tehtäviä %-laskennasta>>
Yhtälö tasapainovaakamallin avulla (video, engl.)>>
Polynomipalat yhtälön ratkaisussa (video, engl., ratk. x = -3)>>
Algebra Tiles, polynomipalat (opas engl.)>>
Openmatikka NeitiX>>, NeitiY>>
Erityyppiset yhtälöt piirrosmallien avulla (engl.)>>
SET-pelin päivittäinen ongelma>>

Työvälineitä verkossa:

Geolauta>>
MathPlayground-sivuston havainnollistamissovelluksia>> 
NLVM-sivuston havainnollistamissovelluksia>>
MathisFUn-sivuston tasapainovaaka (lausekkeista yhtälöitä)>>
GeoGebra>> 
Tasogeometrian linkkejä mm. GeoGebralla>>

Lisää verkkovinkkejä>>