Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

MERI-matematiikan erilaiset oppijat

MERI-hankkeessa on tavoitteena kehittää matematiikan oppimisen edellytyksiä, oppimisympäristöä ja opettamista vuosiluokilla 7-9 erilaisten oppijoiden näkökulmasta. Kaksivuotinen hanke päättyi vuonna 2010, mutta suunnitteilla on MERI-opettajien jatkotapaamisia.

MERI-hankkeessa kiinnitetään huomiota vuosiluokkien 6. ja 7. nivelvaiheeseen ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, niiden ennaltaehkäisemiseen ja korjaavaan opetukseen perusopetuksen ylemmillä vuosiluokilla. Levitetään tietotaitoa joustavan ryhmittelyn opetusjärjestelystä, jolla pyritään tukemaan kaikentasoisia erilaisia oppijoita. Selvitetään, mitkä matematiikan taidot ovat keskeisiä erilaisten oppijoiden jatko-opintojen kannalta.


KEVÄT 2011 

MERI-materiaali ja ALVA toimitetaan espoolaisille yläkouluille kevään 2011 aikana, jotta materiaali on käytössä syksystä 2011 alkaen. Ammatillisten matematiikan valmiksien kartoitusmateriaali ALVA on hankittu kaikkien espoolaisten koulujen käyttöön (ylemmät luokat).
 

SYKSY 2010

MERI-lähtötasokokeen geometrian osuutta kokeillaan syksyllä. Kevätlukukaudella 7 espoolaisessa peruskoulussa kokeiltiin ALVA-materiaalia. Kokeilijoiden ja muiden MERI-hankekoulujen opettajat kutsutaan Hannele Ikäheimon vetämään ALVA-palaveriin.

ALVA-kokeilun palaveri kaikille kiinnostuneille MERI-hankekoulujen matematiikan opettajille ja erityisopettajille järjestetään iltapäivällä ke 25.8.2010 klo 14.30-16.00 Olarin koululla.
MERI-hankkeen työseminaari hankekoulujen matematiikan opettajille ja erityisopettajille järjestetään iltapäivällä 19.10.2010. Tiedote lähetetään syksyllä hankkeeseen osallistuneille opettajille.
Tiedustelut: rita.jarvinen(at)olari.fi 


Syksyllä järjestetään kolme kaikille espoolaisille opettajille avointa vesokoulutusta:

 • ma 6.9.2010 Matematiikan materiaaleja GeoGebra-ohjelmalla
  Ilmaisen verkkopohjaisen, dynaamisen GeoGebra-ohjelman käyttö matematiikan opetuksessa ja materiaalien laadinnassa. Tutustutaan ohjelmaan esimerkkien kautta ja laaditaan omaa materiaalia. Kouluttaja: Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa

  Ilmoittautuminen 31.8.2010 mennessä koulutus(at)espoonmatikkamaa.fi

 • ke 29.9.2010 Matematiikkaa pelaten
  Peliesittelyjä ja tutustumista Espoon Matikkamaan pelilainaamon peleihin itse pelaten.
  Kouluttajat:
  Minna Salminen ja Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa, Linda Bremer, Lautapelit
  Ilmoittautuminen 15.9.2010 mennessä koulutus(at)espoonmatikkamaa.fi

 • ti 26.10.2010 Murtoluvut ja sanalliset tehtävät
  Tutustumme välineiden, piirrosten ja sanallisen kuvailun käyttämiseen murtoluvun käsitteen ja laskutoimitusten opettamisessa. Kouluttaja: Hannele Ikäheimo, Opperi Oy
  Ilmoittautuminen 11.10.2010 mennessä
  koulutus(at)espoonmatikkamaa.fi

Lisätietoa vesokoulutuksista...

KEVÄT 2010
MERI-lähtötasokokeen työstämistä jatketaan geometrian osuudella helmikuussa. Tutkimustuloksia kuullaan vesossa 11.3.2010. Lisäksi MERI-hankekoulujen opettajat kokoontuvat yhden työseminaarin merkeissä. Keväällä järjestetään kaksi kaikille espoolaisille opettajille avointa vesokoulutusta:

 • ti 16.2.2010 Matematiikkaa peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen
  Matematiikkavaikeudet (erityisesti miniteoriat), matematiikan oppiminen ja tunteet, matematiikan erityisopetus, Sissi Huhtala, FM, KT ja EO, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
  Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2010 koulutus(at)espoonmatikkamaa.fi
 • to 11.3.2010 Matematiikkaa 7. luokan kynnyksellä
  Tutustutaan 7. luokille suunnatun MERI-lähtötasokokeen pohjalta tehdyn pro gradun tutkimustuloksiin. Pohditaan yhdessä esimerkkien kautta nivelvaiheen matematiikan tietojen ja taitojen ongelmakohtia. Siv Hartikainen, Mattelandet i Esbo ja Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa sekä opiskelija Outi Heino, HY
  Ilmoittautuminen viimeistään 2.3.2010 koulutus(at)espoonmatikkamaa.fi

MERI-työseminaaripäivä hankekoulujen matematiikan opettajille ja erityisopettajille ma 12.4.2010. Tiedote työseminaarista on lähetetty hankekouluille. 
Tutustu myös matematiikan tieteellisiin verkkojulkaisuihin. Linkkilista nyt Matikkamaan verkkosivustolla. Lue lisää...

SYKSY 2009
Keväällä 2009 suunniteltu MERI-hankkeen lähtötasokoe toteutetaan MERI-hankekouluisssa kunkin koulun valitsemalla laajuudella. Kokeen on laatinut ryhmä MERI-hankekoulujen opettajia ja erityisopettajia. Viisi espoolaista hankekoulua on mukana kokeen pohjalta tehtävässä pro gradu-tasoisessa tutkimuksessa, johon on haettu tutkimuslupa. MERI-työryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana muokkaamaan MERI-lähtötasokoemateriaalia, joka on suunnattu 7. luokan oppilaille. Materiaali toimitetaan espoolaisille kouluille keväällä 2010.

Matematiikan havainnollistamisideoita on julkaisu Espoon Matikkamaan verkkosivustolla. Lue lisää... 

Lukuvuoden aikana tehdään oppimisväline- ja kirjallisuushankintoja tukemaan erilaisten oppijoiden matematiikan opiskelua. Opettajilla on mahdollisuus tutustua muiden luokka-asteiden oppimateriaaleihin, sillä Tammi on lahjoittanut Espoon Matikkamaan lainaamoon kaikki peruskoulun matematiikan oppimateriaalit. Myös joitakin lukion oppikirjoja voi lainata. Kirjalainaamoa laajennetaan myöhemmin koskemaan myös ammatillisia opintoja. Lisätietoa ja lainauspyynnöt: rita.jarvinen(at)olari.fi 

KOULUTUSPÄIVÄT
ma 28.9.2009 Matematiikkaa pelaten, vesokoulutus
to 8.10.2009 Uusinta tietoa matemaattisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemisestä, vesokoulutus
ma 12.10.2009 MERI-hankeen työseminaaripäivä (hankekoulujen opettajia)
ti 10.11.2009 Työmuisti matemaattisen suorituksen tukena, vesokoulutus
Lisätietoa vesokoulutuksista...

MERI-hankekoulujen opettajia on osallistunut myös Omnian NITOMO-hankkeen koulutuspäiviin. Syksyllä järjestetään Nitomo-verkostopäivät 9.9.2009 (ilmoittauminen viimeistään 2.9.2009). Lisätietoa marja-riitta.lygdman(at)omnia.fi  Lisätietoa Nitoja-hankkeesta... 
 


MERI-hankkeessa tarjotaan opettajille mahdollisuus ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Koulutukset ovat asiantuntijaluentoja, työseminaareja tai keskittyvät matematiikan opettamisen keinovalikoiman rikastuttamiseen. Hankkeeseen liittyvä koulutus räätälöidään vastaamaan osallistujien tarpeita. MERI-koulutusta järjestetään vesokoulutuksina, kokopäiväisinä koulutuksina ja työseminaareina (sijaismäärärahat pääsääntöisesti hankerahoituksesta).

Osallistuvia kouluja tuetaan konkreettien matematiikan oppimisympäristöjen rakentamisessa tarjoamalla toimintamateriaaleja ja muuta oppimista tukevaa materiaalia. Parannetaan opettajien pedagogista tietämystä näiden välineiden, valmisohjelmistojen, SmartBoardin ja verkkomateriaalien käytöstä. Hankkeessa pyritään luomaan helposti saatavissa olevaa perusohjeistusta oppimisvälineiden käyttöön esimerkiksi verkkomateriaalin muodossa.

Hankkeen aikana toimitaan yhteistyössä espoolaisten opettajien, oppilaitosten ja muiden Matikkamaiden kanssa. Luodaan projektikoulujen välille yhteistyöverkko. Levitetään yhdessä luotuja käytänteitä ja ideoita. Samalla tähdätään matematiikan opetuksen monipuolistamiseen ja laadun nostamiseen.

MERI-hanke on osa Espoon Matikkamaan toimintaa ja on saanut rahoitusta Opetushallitukselta lukuvuosille 2008-2009 ja 2009-2010.


MERI-HANKKEEN TOIMINTAA ESPOOSSA

MERI-hanke kouluja ilmoittautui mukaan alustavassa työseminaarissa jo keväällä 2008. Hanke käynnistettiin 6.11.2008 vesokoulutuksen merkeissä. Koulutuksessa

 • esiteltiin hankesuunnitelmaa sekä yhteistyötahoja
 • kartoitettiin opettajien toiveita sekä materiaali ja koulutustarpeita
  (työseminaarit, vesot, luennot, vierailut)
 • kartoitetiin matematiikan opetuksen ongelmakohtia
 • keskusteltiin niveltämisestä (alaluokat-yläluokat, 9. luokka-lukio)
 • kartoitetiin halukkuutta osallistua hankkeeseen
 • keskusteltiin kevään 2009 aikataulusta ja työseminaareista
  (sijaiset pääsääntöisesti hankerahoituksesta)
    

Keväällä 2009 suunniteltiin 7. luokan alussa pidettävää lähtötasokoetta työryhmässä, järjestettiin työseminaaripäivä sekä vesokoulutuksia. Vesokoulutusten aiheena olivat origamit ja matematiikan materiaalipaja yhteistyössä Mattelandet i Esbon kanssa. Osa hankekoulujen opettajista osallistui 20.1.2009 ensimmäiseen NITOMO-verkostopäivään Omniassa sekä koulutuspäivään 11.3.2009.

MERI-työryhmä kokoontui to 29.1.2009 klo 12.30-15.00 Olarin koululla. Työryhmä laatii 7. luokan matematiikan opetuksen alkuun soveltuvia lähtötasokokeen tehtäviä. Tehtäviä muokkausta jatkettiin 19.3.2009 hankekouluille suunnatussa MERI-työseminaarissa, jossa Anni Lampinen kertoi matematiikan oppimisvaikeuksista. 7. luokan oppilaille suunnattu lähtötasokoe toimitetiiin MERI-kouluille keväällä 2009. Materiaalin työstämistä jatketaan lukuvuonna 2009-2010. Espoon Matikkaamaan verkkosivustolle luotiin uusi Välineet-palkki, jossa on matematiikan havainnollistamisideoita. Tammikuussa Espoon Matikkamaassa harjoittelua suorittaneet opiskelijat osallistuivat materiaalin laadintaan.

Lisätietoa: rita.e.jarvinen (at) espoo.fi kuva_41murtokakut_3