Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

Kansainvälistä toimintaa

Espoon Matikkamaan toimintaa esiteltiin marraskuussa Torontossa Kanadassa. Huhtikuussa käytiin yhteistyöneuvotetteluja Budapestissa Varga-Neményi-opetusmenetelmän suomalaistamisesta. Kansainvälisiä vieraita lukuvuoden aikana on Espanjasta, Yhdysvalloista, Chilestä ja Unkarista.

Syyskuussa ryhmä baskiopettajia Pohjois-Espanjasta vieraili Olarin koulussa tutustumassa suomalaiseen yläkouluun ja Espoon Matikkamaahan. Marraskuussa matikkamaalaiset osallistuivat kansainväliseen Quest-konferenssiin Kanadassa. Espoon Matikkamaan toimintaa esiteltiin Yorkin alueen koulupiirin edustajille Torontossa.

Huhtikuussa joukko suomalaisia Varga-Neményi opetusmenetelmän suomalaistamisaktiiveja vieraili Budapestissa. He tapasivat Eszter Neményin. Työn alla ovat ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaalit, jotka ovat Varga-Neményi-menetelmän mukaiset.
kuva_449.-13.6. järjestettiin Varga-Neményi-yhdistyksen ja Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksen toimipisteen kanssa 2. luokan Varga-Neményi-menetelmän didaktiikan kurssi Hösmärinpuiston koulussa. Kouluttajana toimi Márta Sz. Oravecz.

Toukoukuussa Chris Perkovich Yhdysvalloista vieraili Espoossa Matikkamaan vieraana. Hän tutustui matematiikan opetuksen kehittämiseen espoolaisissa kouluissa ja koulutti espoolaisia opettajia että valtakunnallisen Matikkamaaseminaarin osallistujia. 

13.5. matematiikan professori Leonor Varas Chilestä vieraili yhdessä Leo Pahkinin kanssa Olarin koulussa ja Mikkelän koulussa. Olarissa 8D luokan oppilaat esittelivät Mehiläiset projektityötä, joka voitti KappAbel-matematiikkakilpailun projektipalkinnon keväällä 2008. Lisäksi vieraille esiteltiin Olarin koulun ja lukion matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen matematiikan opetusta ja Espoon Matikkamaan toimintaa. Tutustuminen Espoon Matikkamaahan jatkui Mikkelän koulun esiopetusluokassa, jossa perehdyttiin matematiikan esiopetukseen ja Kultaiseen Kuutioon.

lukukortit_2