Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

VESO-koulutuksia keväälle 2018

Espoon Matikkamaa järjestää keväällä 2018 kuusi VESO-koulutusta. Aiheina ovat 4. luokan matematiikkaa Varga-Neményi -menetelmällä, toiminnallinen logiikan opetus loogisisilla kokoelmilla ja Racket-ohjelmointi osana luokkien 7.-9. matematiikan opetusta.
Kehittäjäopettajat tekevät myös kouluvierailuja. Lue lisää>>

Pe 9.2., ma 19.3. ja ma 9.4.2018 klo 15.00-17.45

1-3) Neljännen luokan matematiikkaa Varga- Neményi -menetelmällä
Koulutus on jatkumoa syksyllä 2017 alkaneeseen koulutukseen. Uusia kiinnostuneita opettajia otetaan kuitenkin mukaan. Koulutuksessa käsitellään suuria ja pieniä lukuja, kymmenjärjestelmää, mittaamista, geometriaa ja pelejä neljännen luokan eri matematiikan opsin sisällöistä.
Paikka: 
Kirsin koulu
Kouluttaja: kehittäjäopettajat Anni Lampinen ja Anniina Hakkarainen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Luokanopettajat, erityisopettajat

Enintään 30 osallistujaa, ilmoittautuminen tästä linkistä: https://goo.gl/forms/AZXDz2VeKxqNKoc62

Ma 12.2.2018 klo 15.00-18.00

4) Racket ohjelmointia matematiikan tunneille, osa II

Tehdään matematiikan sisältöihin liittyviä, lyhyitä koodaustehtäviä Racket-kielellä ja tutustutaan ilmaiseen, avoimeen suomenkieliseen opetusmateriaaliin (urly.fi/JNS). Koulutuksen sisältöinä ovat muuuttujien määrittäminen, merkkijonon kirjoittaminen, loogisia totuusarvoja ja väitteitä, Racket-funktioita geometriasta ja polynomeista sekä ehtorakenne. Espoon Matikkamaan Racket-koulutuksiin osallistuneilla opettajilla on mahdollisuus varata opetustuokio omalle koululle.   
Racket-tuokio omalle koululle urly.fi/MKv>>
Ohjelmointilinkkejä espoonmatikkamaa.fi –sivustolla>> 
Koodiaapisen Racket-materiaali>>
Paikka: 
Olarin koulu, käyntiosoite Olarinniityntie 4
Kouluttaja: kehittäjäopettaja Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Vuosiluokilla 7.-9. matematiikkaa opettavat opettajat

Enintään 30 osallistujaa 

To 8.3.2018 klo 15.00-18.00

5) Racket ohjelmointia matematiikan tunneille, osa III
Tehdään matematiikan sisältöihin liittyviä, lyhyitä koodaustehtäviä Racket-kielellä ja tutustutaan ilmaiseen, avoimeen suomenkieliseen opetusmateriaaliin (urly.fi/JNS).  Koulutuksen sisältöinä ovat Racket-funktioiden soveltaminen kuvioiden piirtämisessä, kuvion osien yhdistäminen ja muokkaus, listoja, Turtle-kuvioita ja toistorakenne. Espoon Matikkamaan Racket-koulutuksiin osallistuneilla opettajilla on mahdollisuus varata opetustuokio omalle koululle.   
Racket-tuokio omalle koululle urly.fi/MKv>>
Ohjelmointilinkkejä espoonmatikkamaa.fi –sivustolla>> 
Koodiaapisen Racket-materiaali>>
Paikka: 
Olarin koulu, käyntiosoite Olarinniityntie 4
Kouluttaja: kehittäjäopettaja Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Vuosiluokilla 7.-9. matematiikkaa opettavat opettajat, koulutus soveltuu jo hieman Racket-alkeita hallitseville opettajille

Enintään 30 osallistujaa 

Ma 26.3.2018 klo 15.00-18.00

6) Innostu, tutki, havainnoi, pohdi, päättele ja luo - toiminnallista logiikan opetusta peruskouluun!
Miten peruskoulun oppilaille voidaan oppimisvälineillä ja peleillä avata ovi logiikan maailmaan? Tutustutaan monipuolisesti loogisiin kokoelmiin, jotka soveltuvat matemaattisen ajattelun taitojen kehittämiseen ja ohjelmoinnillisen ajattelun opetukseen. Tutustutaan loogisiin kokoelmiin, logiikkakoneisiin ja -reitteihin. Tehdään itse looginen kokoelma, pelataan matematiikan oppitunneille soveltuvia pelejä. 

Paikka: Olarin koulu, käyntiosoite Olarinniityntie 4
Kouluttaja: kehittäjäopettaja Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Peruskoulussa matematiikkaa opettavat opettajat

Enintään 24 osallistujaa