Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

VESO-koulutuksia syksylle 2017

Espoon Matikkamaa järjestää kuusi VESO-koulutusta, joiden aihepiireinä ovat uuden Matikkaa ulkona, Varga-Neményi -menetelmän käyttö 4. luokalla, 1. ja 2. lk Vargajaiset sekä Racket-ohjelmointi matematiikan tunneilla. Uutena toimintamuotona syksyllä 2017 alkaa kehittäjäopettajien tilattavat vierailut espoolaisilla kouluilla. Lisäksi järjestetään 30.10. Olarin koululla 7.-9. luokkien opettajien arvioinnin matematiikan pajailtapäivä.
Lue lisää Espoon Matikkamaan kehittäjäopettajien toimintamuodoista>>

Espoolaisille opettajille ilmoittauminen VESO-koulutuksin tapahtuu Fronter-huoneen koulutusinfon kautta lukuunottamatta 4. lk Varga-Neményi -koulutusta.

SYKSY 2017


Ti 29.8.2017 klo 15.30-18.30

1) Matikkaa ulkona
Matematiikan tunteja on pienellä valmistelulla helppo pitää myös ulkona. Ulkona oppiessa toiminnallisuus on aina läsnä. Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan ulkona toteutettavia matematiikan harjoituksia. Pääpaino luokkien 3-6 sisällöissä. Osa koulutuksesta toteutetaan ulkona.


Paikka: Kirstin koulu, käyntiosoite Kirstintie 11 (Paviljonkikoulu B-ovi)
Kouluttaja: Luokanopettaja, kehittäjäopettaja Anniina Hakkarainen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Enintään 25 osallistujaa. 

Ma 11.9.2017 klo 15.00-18.00

2) Racket ohjelmointia matematiikan tunneille, osa I
Tehdään matematiikan sisältöihin liittyviä, lyhyitä koodaustehtäviä Racket-kielellä ja tutustutaan ilmaiseen, avoimeen suomenkieliseen opetusmateriaaliin (urly.fi/JNS). Koulutus soveltuu Racket-alkeiden opiskeluun tai kertaamiseen. Sisältöalueet ovat lukuja ja laskutoimituksia, geometrisia kuvioita, koordinaatisto ja peilaaminen. Näitä sisältöjä syvennetään kevään koulutuksissa Racket II ja III. Espoon Matikkamaan Racket-koulutuksiin osallistuneilla opettajilla on mahdollisuus varata opetustuokio omalle koululle.  
Racket-tuokio omalle koululle urly.fi/MKv>>

Ohjelmointilinkkejä espoonmatikkamaa.fi –sivustolla>>
 
Koodiaapisen Racket-materiaali>>

Paikka: Olarin koulu, käyntiosoite Olarinniityntie 4
Kouluttaja: kehittäjäopettaja Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Vuosiluokilla 5.-9. matematiikkaa opettavat opettajat

Enintään 30 osallistujaa 

Pe 15.9.2017 klo 15.00-18.00

Ti 21.11.2017 klo 15.00-18.00

Matematiikan opetuksessa Varga-Neményi -menetelmää käyttäville opettajille
3-4) Neljännen luokan matematiikkaa Varga-Neményi -menetelmällä

Koulutuksessa annetaan tienviittoja siitä, miten jatkaa matematiikan opettamista Varga-Neményi menetelmällä neljännellä luokalla. Voit ilmoittautua mukaan, jos olet käyttänyt Varga-Neményi -menetelmää opetuksessasi edellisenä lukuvuonna. Ilmoittautuminen koskee molempia iltapäiviä. Keväällä 2018 järjestetään vielä kaksi iltapäivää. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin. Peruutukset sähköpostitse anni.lampinen(ät)espoo.fi

Paikka: Kirstin koulu, käyntiosoite Kirstintie 11 (Paviljonkikoulu B-ovi)
Kouluttajat: Kehittäjäopettajat, menetelmäkouluttajat Anni Lampinen ja Anniina Hakkarainen, Espoon Matikkamaa
ILMOITTAUTUMISLINKKI>>

Ma 2.10.2017 klo 15.30-18.30

5) 1. lk Vargajaiset
Matematiikan opetuksessa Varga-Neményi -menetelmää käyttäville opettajille
Vargajaiset ovat Varga-Neményi -menetelmää 1. luokalla käyttävien opettajien kertaus- ja kokemustenvaihtopäivä. Vargajaisissa kerrataan ajankohtaista teema, vaihdetaan kokemuksia ja askarrellaan opetusmateriaalia.

Paikka: Kirstin koulu, käyntiosoite Kirstintie 11 (Paviljonkikoulu B-ovi)
Kouluttaja: Luokanopettaja, kehittäjäopettaja Anniina Hakkarainen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Luokanopettajat, erityisopettajat
Enintään 25 osallistujaa. 

Ti 3.10.2017 klo 15.30-18.30

6) 2. lk Vargajaiset
Matematiikan opetuksessa Varga-Neményi -menetelmää käyttäville opettajille

Vargajaiset ovat Varga-Neményi -menetelmää 2. luokalla käyttävien opettajien kertaus- ja kokemustenvaihtopäivä. Vargajaisissa kerrataan ajankohtaista teema, vaihdetaan kokemuksia ja askarrellaan opetusmateriaalia.

Paikka: Kirstin koulu, käyntiosoite Kirstintie 11 (Paviljonkikoulu B-ovi)
Kouluttaja: Luokanopettaja, kehittäjäopettaja Anniina Hakkarainen, Espoon Matikkamaa
Kohderyhmä: Luokanopettajat, erityisopettajat
Enintään 25 osallistujaa. 

ma 30.10.2017 klo 15.30-17.30

OPS 2016 Matematiikan pajailtapäivä
Tule keskustelemaan arvioinnista, sen monipuolistamisesta, jakamaan toimivia arviointikäytänteitä sekä ideoimaan uutta.

Paikka: Olarin koulu, käyntiosoite Olarinniityntie 4
Keskustelussa mukana kehittäjäopettaja Rita Järvinen Espoon Matikkamaasta ja Siv Hartikainen Mattelandet i Esbosta
Kohderyhmä: Vuosiluokilla 7.-9. matematiikkaa opettavat, aineenopettajat ja erityisopettajat
Enintään 25 osallistujaa.

Kevään 2017 VESO-koulutukset:

  • 1. lk Vargajaiset
  • 2. lk Vargajaiset
  • 3. lk Vargajaiset
  • OPS 2016 Murtoluvut vuosiluokilla 3-6
  • OPS 2016 Matematiikan arviointi peruskoulussa
  • Racket-ohjelmointia matematiikan tunneille, alkeet 1 lk 5-7
  • Racket-ohjelmointia matematiikan tunneille, alkeet 2 lk 5-7
  • Racket-ohjelmointia matematiikan tunneille, jatko lk 7-9