Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

Koodiaapinen ja GeoGebra MOOC

Koodiaapisen MOOC-kurssit ohjelmoinnista käynnistyvät 22.2.2016. Opintolinjoissa joko vuosiluokittain tai oman halun mukaan on mahdollista perehtyä Scratch-, Racket- tai Python-ohjelmointiin. Koodiaapinen MOOC>>

GeoGebra opetuksessa -täydennyskoulutuskurssin tavoitteena on tarjota osallistujille runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä GeoGebran opetuskäytöstä peruskoulun ylemmillä vuosiluokilla ja lukiossa. Verkossa 25.1-17.4.2016 toteutettava kurssi on maksuton. GeoGebra MOOC>>       
GeoGebran videoita opettajille>>