Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

Lukujärjestelmämuunnos paperiarkeilla

Aihepiiri: Luvut ja laskutoimitukset
Lyhyt kuvaus:
Tee lukujärjestelmämuunnos 10-järjestelmästä binäärijärjestelmään
Välineet:
4 eri väristä A4-arkkia, värikiekkoja tai nappeja

Teksti ja kuvat: Rita Järvinen, Espoon Matikkamaa


Lauri Kahanpää piti Salamaopetuksen lyhyitä yksilöopetuksen opetustuokioita käsittelevän vesokouluksen 20.3.2013, jonka aikana tämä kuvasarja on valokuvattu.  Lue lisää matematiikan Salamaopetuksesta ...

KUVASARJA LUKUJÄRJESTELMÄMUUNNOKSESTA 

Kymmenjärjestelmän luvun voi muuntaa 2-järjestelmän eli binäärijärjestelmän luvuksi toimintavälineiden avulla. Lomittain asetellut eri väriset A4-arkit muodostavat alustan, jossa kukin väri edustaa tiettyä lukuyksikköä (ykköset, kakkoset, neljät, kahdeksat). Alussa kaikki 10 helmeä ovat punaisella alueella.

Ykkösistä muodostuvat parit siirretään siniselle alustalle. Siniseltä pohjalta kaksi neljän ryhmää siirretään keltaiselle alustalle.
Keltaisella alustalla kaksi neljän ryhmää muodostavat yhden 8 ryhmän, joka siirretään vihreälle alustalle.

Saadaan binääriluku 1010, jossa on numerot 1 (kahdeksan helmeä vihreällä alustalla), 0 (ei yhtään helmeä keltaisella alueella), 1 (kaksi helmeä sinisellä alustalla) ja 0 (ei yhtään helmeä punaisella alueella).

Siis 10-järjestelmän luku 10 (kymmenen) on 2-järjestelmässä binääriluku 1010 (yksinollayksinolla) eli  1010 = 10102 .