Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

Esittely

Espoon Matikkamaa on matematiikan opetuksen keskus, joka palvelee ensisijaisesti espoolaisia opettajia. Toiminta on laaja-alaista ja innovatiivista. Syksyllä 2011 Espoon Matikkamaassa  alkaa 12. toimintavuosi, jonka erityisteema on maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen kehittäminen erityisesti maahanmuuttaoppilaiden pienryhmäopetuksessa vuosiluokilla 7.-9. Yhteistyökumppanina on Mainingin koulu. Toinen pääteema on Varga-Neményi -menetelmän käyttämiseen perehdyttävät koulutukset ja menetelmää käyttävien opettajien tukeminen. Yhteistyökumppani Varga-Neményi -koulutuksissa on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.  

Espoon Matikkamaassa on kehitetty vuosien saatossa useita valtakunnallisesti merkittäviä matematiikan opetuksen kehittämis- ja koulutushankkeita:

* Kultainen Kuutio (esiopetus)
* Vartu-hanke (esi- ja alkuopetus)
* Varga-Nemémyi -opetusmenetelmä (vuosiluokat 1 - 5)
* Luotsi-koulutus
* Joustava ryhmittely (erityisopetus+ aineenopetus)
* MERI-hanke (vuosiluokat 7 - 9)

Matikkamaassa etsitään keinoja matematiikan konkretisoivaan ja toiminnalliseen opetukseen esikoulusta peruskoulun loppuun saakka. Matikkamaa tarjoaa espoolaisille opettajille laadukasta ja laaja-alaista koulutusta sekä toimintamateriaaleja esiopetuksesta peruskoulun loppuun.

Espoon Matikkamaan konsultointi keskittyy päähankkeisiin sekä matematiikan opetuksen konkretisointiin. Muut matematiikan
opetukseen ja arviointiin liittyvät tiedustelut rita.jarvinen(at)olari.fi

Palkinnot
Vuodesta 2005 alkaen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on jakanut vuosittain kannnustuspalkintoja matemaattisten aineiden opettajille.
Neljälle Espoon Matikkamaan työntekijälle on myönnetty henkilökohtainen kannustuspalkinto.

2005 Anni Lampinen
2006 Marja Dräger ja Rita Järvinen
2010 Minna Salminen

Espoon suomenkielinen koululaitos 100-vuotta -ansiomitali

2008 Anni Lampinen