Espoon Matikkamaa

espoonmatikkamaa.fi

Erityisopetus

MATEMATIIKKATERAPIA

Matematiikkaterapeutti Marja Drägerin Göttingenin yliopistossa kehittämä menetelmä on yksilöllistä pitkäkestoista kuntoutusta. Palattuaan Suomeen Marja Dräger työskenteli useita vuosia Espoon Matikkamaan Keski-Espoon toimipisteessä ja koulutti espoolaisia opettajia Luotsi-koulutuksissa. Lue lisää...

Oppilaiden taitoja voidaan kartoittaa ja  tarvittaessa kuntouttaa myös niissä kouluissa, joissa on Luotsi-koulutuksen saanut matematiikan erityisopettaja ja joissa on resurssoitu oppitunteja kuntouttavaa opetusta varten. Kuntoutusmahdollisuutta voi tiedustella kouluilta.

DYSKALKULIA, KIRJALLISUUTTA

Lontoolainen matematiikan erityisopettaja ja kouluttaja Ronit Bird on julkaissut useita dyskalkuliaa käsitteleviä kirjoja mm. The Dyscalculia Toolkit (2007), Overcoming Difficulties with Numbers (2009) ja The Dyscalculia Resource Book (2011). Hänen uusin julkaisu on vanhemmille suunnattu e-kirja, joka sisältää opetusideoita ja oppimispelejä lukualueella 0-10 tekstin sekä videoiden muodossa. iPadilla on mahdollista tutustua ilmaisiin "Exploring Numbers Through Dot Patterns"-ekirjan näytesivuihin.
Katso YouTube-video>> Lue Top 10 vinkkiä (engl.)>>
 

Ankkuri

Vuonna 2011 käynnistettiin yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten matematiikan opetuksen kehittäminen Espoossa yhteistyössä Mainingin koulun MPR-opetuksen henkilöstön kanssa. Matematiikan opetuksen sisällöllistä linjaa on luotu valmistavasta opetuksesta käsin kohti yläluokkien 7.-9. sisältöjä. Syksyllä 2012 kolmipäiväinen järjestettiin kieli- ja kulttuuriryhmien opettajille suunnattu Ankkuri-koulutus, jota jatkettiin keväällä 2014. Syksyllä 2016 järjestettiin kaksi VESO-koulutusiltapäivää valmistavien luokkien matematiikasta.

Linkkejä valmistavien luokkien matematiikkaan>> 

 

Joitakin jo osittain päättyneitä Espoon Matikkamaan pitkäkestoisia matematiikan oppimisvaikeuskoulutuksia:

Luotsi-koulutus
Espoon Matikkamaassa on koulutettu viime vuosina lähes 60 opettajaa, jotka ovat perehtyneet matematiikkaterapiaan. Luotsi-koulutus antaa valmiudet diagnosoida ja kuntouttaa matematiikkahäiriöisiä oppilaita. Jos rahoitus saadaan järjestymään, koulutuksia tullaan jatkamaan. Koulutukselle on jatkuvasti kysyntää ja opettajia on koulutusjonossa. Lue lisää...

Matematiikan varhainen tuki esi- ja alkuopetuksessa
Espoon Matikkamaassa oli vuosina 2008-2010 esi- ja alkuopetuksen hanke, jonka tavoitteena oli tukea espoolaisia kouluja matematiikan opetuksen arjessa. Näkökulmana oli varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja matematiikan oppimisvaikeusoppilaiden tukeminen alkuopetuksessa.  Lue lisää...

MAILA-koulutus
Kevätlukukaudella 2007 järjestettiin vuosiluokkien 7 - 9 sekä aineenopettajille että laaja-alaisille erityisopettajille suunnattu matematiikan oppimisvaikeuskoulutus, jonka laajuus oli 12 tuntia. Koulutuksen ilmoittauduttiin työpareina. Kouluttajana toimi Eija Voutilainen.

MERI
Opetushallitus rahoitti Espoon Matikkamaan MERI (matematiikan erilaiset oppijat) hankketta 2008-2010. Hankkeeseen ovat osallistuneet matematiikan aineenopettajia, luokkamuotoisia ja laaja-alaisia erityisopettajia vuosiluokilta 7.-9. Lue lisää...

 

sauvat laukku2b